webdesign by WEB ASIS

Rybárstvo Kláštor

RYBÁRSTVO KLÁŠTOR, s.r.o. - Chov a predaj lososovitých rýb v Turčianskej kotline

Produkcia rýb v lokalite Kláštor pod Znievom začala už v 14. storočí (rybník Vedžer). Prvé písomné záznamy o intenzívnom chove pstruha v Kláštore pod Znievom pochádzajú zo 17. storočia. V tomto období boli prvé pokusy s umelým chovom miestnej formy pstruha potočného.

Firma Rybárstvo Kláštor, s.r.o. vznikla v r. 2003 a nadviazala na činnosť subjektov, ktoré na rybej farme v Kláštore pod Znievom pôsobili v predchádzajúcom období.